Bienvenue sur Eguens Info Culturelles

Test

"Solèy Lavi": Konkou Pwezi TNH, DNL,ak BHDA pou Jenn yo

Nan yon nòt pou laprès 

Televizyon Nasyonal Dayiti nan tèt kole ak Direksyon Nasyonal Liv ak Biwo ayisyen Dwadotè enfòme piblik la ,lap  òganize yon konkou pwezi, pandan vakans ete 2020 an, kap fèt anba tèm "Solèy lavi".

 Jenn gason ak jenn fanm laj yo pa depase 25 lane ka patisipe, men fòk yo poko gen okenn zèv ki pibliye deja daprè nòt la.

Yon lòt kote nòt la fè konnen enterese yo dwe vini ak yon tèks ki pat janm pibliye. L'ap ekri powèm nan, l'ap anrejistre yon videyo ki pa dwe depase 3 minit kote li ap di tèks la, epi l'ap voye videyo a ak tout tèks la bay òganizatè yo sou adrès elektronik sa a: konkou_pwezi2020@rtnh.th . 

Patisipan yo dwe deja soumèt tout zèv yo avan dat 6 dawout 2020 an. Pou premye edisyon sa a, TNH, DNL ak BHDA deside rekonpanse 3 pi bon zèv yo. 

Premye loreya ap resevwa: 250 000 goud, yon lo liv ak yon sètifika.

Dezyèm loreya a ap resevwa: 150 000 goud, yon lo liv ak yon sètifika.

Twazyèm loreya a ap resevwa: 100 000 goud, yon lo liv ak yon sètifika.

Nan Kominikasyon piblik sa, 3 enstitisyon leta sa yo : TNH, DNL ak BHDA deja swete  patisipan yo, bon patisipasyonn.


Eguens Infos culturelles 

Aucun commentaire:

Publier un commentaire