Bienvenue sur Eguens Info Culturelles

Test

Bòn Fèt Sodo tout moun ki atache ak Fèt sa An Ayiti kou lòt bò dlo

Jodia 16 Jiyè , se Fèt vièj mirak Sodo ,yon patwonal ,ki atire moun an Ayiti kou lòt bò dlo,nan sa li reprezante pou yon pakèt konpatriyòt kap viv nan peyi a, ak nan peyi Etranje.

Ane sa fè , Fèt la ap fete nan sikonstans patikilyè ,akoz pandemi koronaviris la.

nan sans " Eguens Infos Culturelles " ap di tout moun ki gen kòd lonbrit yo makònnen ak Fèt sa ,bòn fèt ! Pandan nap kontinye fè aktivite nou ,ki gen rapò ak Sodo, Pwoteje tèt nou, pou nou pa trape maladi a.

Yon kout chapo ak Trezò Nasyonal  : Lenor Fortuné " Azor" ki  travèse 16 jiyè lane 2011,li te trè atache ak Sodo . 

Fete, liminnen,ak Pridans Frè ak Sè nou yo.

Sodo vil bonè! Bòn fèt!
Aucun commentaire:

Publier un commentaire