Bienvenue sur Eguens Info Culturelles

Test

4e deba Ministè la kilti: Patisipan yo swete konpa a gen kòd Inivèsèl
Seri boukante lide, ministè kilti  ak Kominikasyon  ,demare  depi 21 jen ,pou rive ,26 jiyè ,sou dans ak mizik konpa te kontinye, vandredi 24 jiyè pase  ,plizyè prèsonalite tankou Stephanie Saint Louis ,il te pran la pawòl nan non Minis kllti Pradel Henriquez, Erol Josué Dansè,chantè il se Direktè Biwo Nasyonal Etnoloji, Judith Blanc sikològ nan inivèsite New York,  Dady Saint Thomas spesyalis nan koyegrafi, Ferla Moquette  sikològ spesyalis nan domèn dans tou, Gaëlle Jasmin koyegraf reprezantan òganizasyon " Ayiti Dans " Cliford Jasmin espesyalis nan koyegrafi Dirijan òganizasyon Ayiti Dans tou, Rockefeller Pierre Pwofèsè Dans nan ENARTS, Wilguens Regis Filozòf ,etnològ ,espesyalis nan patrimwann kiltirel te fwote lide pandan plis pase Inèd tan sou Tèm sa : ki plas Dans  dwe genyen bò kote mizik konpa. Se Mildred ki tap kowòdone ,anime echanj yo.


Anvan deba yo te lanse Stephanie Saint Louis , ki  se Direktris  Biwo kreyasyon literè ak atistik nan ministè a te mete deba nan kontèks li pandan li fè konnen 

Zafè kilti se yon kesyon ki makonnen ak pasyon, men nou ka di dans konpa a mande anpil pasyon paske gen pi plis travay ki pou fèt pou pèmèt li rive pi lwen. Mèsi anpil.
Ministè a konprann mizik la ak dans konpa a paka depareye, yo dwe mache ansanm pou nou kapab rive nan yon bonjan devlopman endistri kiltirèl.
 
Nan sans sa a, li  raple Ministè a mete ni mizik konpa a ni dans la nan rejis patrimwàn imateryèl peyi Dayiti, nan dat 19 oktòb 2019, nan epòk Mesye Jean Michel Lapin te nan tèt li.
 
Minis Henriquez kontinye nan menm dinamik sa a nan demach lap antreprann pou enskri  kreyasyon orijinal Peyi Dayiti sa yo nan Lis Reprezantatif Patrimwàn Kiltirèl Imateryèl Imanite.
 
Depi kèk lane, Daprè Responsab nan Ministè a,  a plizyè aksyon antreprann pou ede filyè dans konpa ak mizik konpa a evolye ansanm. Nou ka site jounen nasyonal konpa li dekrete kise 26 jiyè depi 3zan deja, akonpayman dansè konpa nan Konpa Festival La Martinique an 2018, emisyon espesyal sou mizik konpa ak dans konpa li reyalize, ankadreman li te bay pou reyalize premye festival entenasyonal dans konpa an Ayiti, prezantasyon plizyè spektak ki melanje dans ak mizik konpa, òganizasyon Konpa Dance Challenge nan tèt kole ak Ayiti Dans epi Bank Nasyonal Kredi.
 
Ansyen Atris Sinema , fè konnen  popilasyon an reyalize dans konpa se yon bèl bagay men tou se yon dans ak yon mizik ki ka fè ekonomi a bouje, ki ka fè kilti peyi a rive pèse plis mache. Nou rive nan moman pou nou wè kijan nou ka fè de disiplin sa yo (dans konpa ak mizik konpa) tounen yon fòs ki pou fè kilti peyi Dayiti ale pi lwen, kijan Ministè a ka travay pi byen ak operatè kiltirèl yo pou mete an plas yon politik kap ede branch sa nan endistri kreyativ yo epanouyi li pi byen, vinn pi solid pou rapòte sosyalman ak ekonomikman.
 
Stephanie Saint Louis raple Ministè a konte sou konsèy  chak moun pou kontinye travay men nan men ak enstisyon  pou bay sektè endistri kiltirèl la jarèt.Aprè entèvansyon Direktris , Mildred Belliard ta pral distribye la pawòl bay entèvenan yo. Echanj yo,te aprann anpil moun ki pa domèn dans ak konpa, aprè plizyè minit ap pataje lide ak konesans , tout  panelis swete dans ak konpa gen yon kòd inivèsèl , ki ap pèmèt  moun konprann li pi byen , zouti sa daprè yo ap pèmèt,  menm moun ki pa Ayisyen pi byen konprann  2 eleman sa yo, pami yon pakèt lòt  ki se fòs ak idantite nou . 

Katriyèm deba te pèmèt patisipan yo eklere lide ,yon kategori moun ki kwè ,zafè ant 2 moun ,ka pouse moun al fè bagay.  Rockefeller Pierre  te kanpe anfas lide sa, paske daprè li, dans se yon metye ,tankou lòt yo, menm si you moun ka wè 2 moun ap danse yo preske bo, daprè pa kesyon sa tout moun ki danse ak yon lòt ,ka renmen ,fè bagay. Li te avanse lide sa ,pou demanti kèk nan panelis parèy li yo ki kwè an mit sa. Sepandan li pa ekate possibilite 2 moun kap danse ,espesyalman yon gason ka itilize strateji sa, kòm mwayen, pou eksprime santiman ak dezi yo.


Deba sa ,se avan dènye nan seri sa, ki dwe bout wikenn 25 au 26 jiyè ki ap dat ki ap make jounen Nasyonal konpa a. Tout lide ki sòti nan deba yo, pral part nan yon  dokiman kap depoze nan òganizasyon Nasyonzini pou edikasyon , Syans ak kilti pou fè demann ofisyèl ,nan lide pou dans ak mizik konpa  vinn patrimwann imateryèl kiltirel nan UNESCO .

Eguens Renéus

Aucun commentaire:

Publier un commentaire